นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คลีนิกหมอความ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

78545741_4014982868527482_5050434021683625984_o

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คลีนิกหมอความ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดตั้งขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นบริการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไทยรวมถึงเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย และรับเรื่องร้องเรียนเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่มีปัญหาข้อกฎหมาย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

73475110_4014982328527536_1342768611097313280_o 77227511_4014983388527430_7960897268125532160_o 77319907_4014983421860760_3899366246436569088_o 77350059_4014982158527553_2797465409958182912_o 77385180_4014982398527529_8586816746390814720_o 78332879_4014983941860708_160615090922455040_o 78373438_4014983878527381_7222941502064820224_o 78412377_4014981391860963_7597113246096556032_o 78479057_4014982795194156_5342943224644239360_o 78545741_4014982868527482_5050434021683625984_o 78667316_4014981675194268_2412085635234922496_o 78692016_4014983148527454_2584618019158228992_o 78788576_4014981491860953_7218442579656835072_o 78840355_4014981001861002_6908324642142814208_o 79418234_4014983065194129_6474734860249333760_o 79501945_4014981888527580_5010407460515610624_o