นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะผู้นำองค์กรชุมชนเมืองอู่ฮั่นและคณะทันตแพทย์ บ้านพระพร เข้าพบหารือ

79222140_2540962656186858_3769796184151949312_o

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้คณะผู้นำองค์กรชุมชนเมืองอู่ฮั่นและคณะทันตแพทย์ บ้านพระพร เข้าพบหารือ ณ ห้องประชุมโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

74242340_2540962632853527_39525231110389760_o 78315622_2540962719520185_4275286961280778240_o 78331089_2540962569520200_3124112992967327744_o 78453838_2540962776186846_1769307121842651136_o 78586641_2540962539520203_4546591004462940160_o 79222140_2540962656186858_3769796184151949312_o