นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562

74578355_3929543337071436_1838450722304163840_o

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาโครงร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2562 และกรอบเวลาการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง กองทัพเรือ และผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

73415996_3929543537071416_46838671357247488_o 74578355_3929543337071436_1838450722304163840_o 74666242_3929543597071410_2029402979714465792_o 74789633_3929543613738075_4258715680372686848_o 74802019_3929545137071256_125215571036864512_o 74892378_3929543323738104_6961607645639737344_o 74893034_3929543810404722_8984855623686422528_o 75210849_3929544683737968_6729637840667279360_o 75224859_3929543900404713_1428773041982144512_o 75271433_3929543787071391_7132750118016516096_o 75424515_3929543347071435_7331928908540936192_o 75439316_3929544087071361_6891912618622058496_o 75442939_3929543887071381_3693581293699727360_o 75446790_3929544100404693_7115254199369072640_o 75473982_3929543547071415_2681663655614873600_o 75603977_3929543313738105_1827114684407349248_o 76184930_3929544153738021_6086388628924137472_o