นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) เพื่อนำเสนอในทีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35

74536810_2514790292137428_4875271369723478016_n

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ที่ห้อง Royal Orchid Ballroom 1 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการแถลงข่าวสรุปผลการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) เพื่อนำเสนอในทีประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

73314188_2514790205470770_1597468731619934208_n 74232860_2514790405470750_5371494432061259776_n 74235484_2514790348804089_1982220333016416256_n 74276310_2514790148804109_5922908683146100736_n 74375715_2514790425470748_8580732564438777856_n 74487085_2514790152137442_8513327390645026816_n 74536810_2514790292137428_4875271369723478016_n 74632399_2514790475470743_5301238847386943488_n 74680803_2514790222137435_5837132830420762624_n 74718047_2514790882137369_1283958968237948928_n 75074530_2514790382137419_3402032939347738624_n 75242295_2514790265470764_6512880444785033216_n 75247385_2514790322137425_7285881623562682368_n 75369214_2514790448804079_863677198345699328_n