กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562

72760119_2514772588805865_5863411647950880768_n

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักการดำเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 กำหนดจัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Meeting of the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) รวมทั้ง คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทน และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน จำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Royal Orchid Ballroom 1 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

69503454_2514772522139205_7565647821764820992_n 72669683_2514773408805783_4502999624734212096_n 72760119_2514772588805865_5863411647950880768_n 73096911_2514773292139128_3297266459226406912_n 73268660_2514773488805775_2017013364865105920_n 73285022_2514772872139170_6096770243483402240_n 73472609_2514772682139189_2921102632053374976_n 73524549_2514773248805799_955877183979520000_n 74211379_2514773108805813_3214375226796146688_n 74362488_2514773518805772_4052131872308723712_n 74401237_2514772422139215_3776386021193678848_n 74532793_2514773372139120_7349824418060697600_n 74585380_2514772382139219_7390974757421711360_n 74598541_2514772832139174_3384568558645149696_n 74601243_2514772265472564_6950143759451422720_n 74624106_2514773452139112_1256053311585386496_n 74643538_2514772828805841_6535771379227164672_n 74939035_2514772378805886_885925141823881216_n 75069206_2514773318805792_2289562132519321600_n 75224868_2514773548805769_7454085178667827200_n 75241154_2514772695472521_8237424515525640192_n 75241191_2514772278805896_977426018451062784_n 75242089_2514773312139126_6927738774789029888_n 75339571_2514772435472547_8959310695808106496_n 75354907_2514773578805766_2794784362523000832_n 75429446_2514773425472448_7257155164300115968_n 75557399_2514772488805875_4132724996587913216_n 75561555_2514772518805872_3717102256894509056_n 76689032_2514772675472523_7545258396534964224_n 76935906_2514772742139183_6279929467418705920_n