นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (Welcome Dinner for the 22nd ASCC Council)

74407904_3907907489235021_7276402630740410368_n

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 (Welcome Dinner for the 22nd ASCC Council) โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผู้บริหารกระทรวงฯ คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และแขกผู้มีเกียรติฝ่ายไทย ณ ศาลาริมน้ำ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

70337964_3907908899234880_3574821573904826368_n 72625279_3907908812568222_460764598321020928_n 73171863_3907908625901574_6906368598072098816_n 73220033_3907908585901578_6617203667101548544_n 73258822_3907908032568300_3877297897015869440_n 73261603_3907910069234763_7172258096243277824_n 73364132_3907909805901456_6435383064213323776_n 73415980_3907910829234687_701830461126606848_n 73713668_3907908375901599_3803120328595472384_n 74392400_3907909912568112_5998123022312013824_n 74407904_3907907489235021_7276402630740410368_n 74620957_3907907969234973_3563610309102927872_n 74677097_3907908079234962_7367853032911929344_n 75265005_3907908315901605_3687074568570142720_n 75572048_3907907652568338_4784282324348960768_n 76686445_3907910255901411_4158198357426176_n