นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

72300708_2493503634266094_1526391472457252864_o

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้งคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส รวมจำนวน 14 ครอบครัว ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

71809495_2493504820932642_4684611947478384640_n 71837336_2493504310932693_4590371096464719872_n 71860223_2493503820932742_8766285330698469376_n 71949491_2493504360932688_8555656084348469248_n 72102554_2493504544266003_1263078151504789504_n 72107962_2493503887599402_205166516100923392_n 72122680_2493504094266048_4171897327415459840_n 72157649_2493504010932723_5471412327897104384_n 72191085_2493504620932662_5689603925028634624_n 72221848_2493504410932683_2448977578946461696_n 72277850_2493503664266091_5324946409730867200_n 72291497_2493504267599364_1366824508173844480_n 72293628_2493504580932666_8476708533839069184_n 72300708_2493503634266094_1526391472457252864_o 72313964_2493504217599369_3845695579191508992_n 72466191_2493504444266013_2379054197107589120_n 72472764_2493504674265990_4323575540582711296_n 72485397_2493504060932718_7417730689983840256_n 72667189_2493503707599420_6111879603423281152_n 72714464_2493503757599415_5480648083836502016_n 72839943_2493504930932631_3302027000977293312_n 72966648_2493504757599315_2090346108923412480_n