นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting

3

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12