นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 277