นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรับฟังการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และแถลงแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11