Category Archives: ข่าวกิจกรรม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 4/2562

76616483_3970977136261389_1803349732710416384_o

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

70161517_3970976726261430_5240012435020054528_o 72994939_3970975462928223_2663313764324999168_o 73177174_3970976942928075_3985280336979296256_o 75443098_3970978596261243_1281382022220087296_o 75472913_3970976052928164_5117830077261807616_o 75534843_3970975782928191_654380783426863104_o 75569714_3970975296261573_7806714994535432192_o 75580263_3970976156261487_6214530313935126528_o 75640683_3970976859594750_778396929011744768_o 76616483_3970977136261389_1803349732710416384_o 76688891_3970976526261450_6737071239350714368_o 76688971_3970977429594693_7913723915736711168_o 78083381_3970976639594772_1152514569340452864_o 78225898_3970976309594805_8249141598625988608_o 78264478_3970975936261509_4075576694323281920_o 78582172_3970976382928131_8034063058215108608_o

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 The Next Step for the Child” พร้อม เปิดตัว กิจกรรม Kick off ให้สัญญาณเคลื่อนพลเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

75293011_3968441769848259_8215420191182422016_o (1)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.50 น. ที่ห้องวายุภักษ์ 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 The Next Step for the Child” พร้อม เปิดตัว กิจกรรม Kick off ให้สัญญาณเคลื่อนพลเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมทำกิจกรรมในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของสิทธิเด็ก การขับเคลื่อนและผลักดันในเรื่องของสิทธิเด็ก และการทำกิจกรรมเนื่องในวันสิทธิเด็กสากลโดย มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนเด็กและเยาวชน เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่มีความพิการ เด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 135 คน

68454147_3968442006514902_5690736254501519360_o 72159933_3968447279847708_9138396929242169344_o 72175531_3968443863181383_1164836405310914560_o 72478195_3968444279848008_9185151127182639104_o 74524720_3968444403181329_5399424419703554048_o 74701512_3968443699848066_3185628349259055104_o 74983774_3968444149848021_7371392618539778048_o 75114874_3968441833181586_222587925655715840_o 75199881_3968443503181419_4403591300998234112_o 75293011_3968441769848259_8215420191182422016_o (1) 75323298_3968444973181272_2351328478109892608_o 75336293_3968445136514589_3458527805287956480_o 75362413_3968445833181186_2941320679498186752_o 75453613_3968445989847837_6070380852020248576_o 75557412_3968444573181312_2486317131264688128_o 75588089_3968445259847910_4456526004122288128_o 75625259_3968446906514412_6670491957703213056_o 76203766_3968445449847891_8479209055208865792_o 76905963_3968445549847881_5761464689305321472_o 78196105_3968447483181021_2929887845923422208_o 78551921_3968444706514632_4154369660369764352_o

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับหนังสือข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรง จากตัวแทนมูลนิธิเพื่อนหญิงและคณะ

75576596_3967595333266236_1153745914989379584_o

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.50 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับหนังสือข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์เนื่องในโอกาสวันยุติความรุนแรง จากตัวแทนมูลนิธิเพื่อนหญิงและคณะ ณ บริเวณหน้าประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล

75380379_3967595536599549_1295568037205770240_o 75380451_3967595496599553_8214739468930777088_o 75534251_3967595746599528_1849197675371560960_o 75557540_3967594783266291_6333783083090706432_o 75576596_3967595333266236_1153745914989379584_o 75580176_3967594979932938_985136575669075968_o 75627472_3967595059932930_8117748657731665920_o 76196384_3967595283266241_717297243949891584_o 76602151_3967595639932872_4415391079398899712_o 76688944_3967594423266327_8919497817853001728_o 76751567_3967594536599649_6106255197720281088_o 76968579_3967594709932965_2736083489710407680_o

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระทรวง พม. ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

76187673_3967508906608212_2646427997321560064_o

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่หน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กระทรวง พม. ติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว ให้แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

73413132_3967508916608211_8196420415506087936_o 74889359_3967510299941406_390764302207811584_o 74908196_3967508373274932_6244021427700236288_o 74908749_3967509106608192_3038466289908580352_o 75424541_3967508696608233_2043297422255325184_o 75561616_3967509353274834_8653035736116756480_o 75594342_3967509959941440_768837663250710528_o 76179138_3967510043274765_3525162955870044160_o 76187673_3967508906608212_2646427997321560064_o 76697305_3967508519941584_8021566249571975168_o 76759939_3967509343274835_7240894366577852416_o 77092233_3967510236608079_7714933716673363968_o 77313765_3967509093274860_7252110798225408000_o 78279159_3967509643274805_6842104187833024512_o 78488721_3967509619941474_2989602593010876416_o

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน ) พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการจัดโครงการ “มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ Gift for Give”

74896557_3964821363543633_700325637730074624_o

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน ) พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อร่วมหารือแนวทางในการจัดโครงการ “มหกรรมของขวัญถูกใจ…ได้บุญ Gift for Give” โดยจะได้นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมออกบูธในงาน ซึ่งจะจัด
ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 ที่ บริเวณลานจำหน่ายสินค้า ชั้นล่างด้านหน้า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

72551741_3964819643543805_6344392562844893184_o 74240787_3964820373543732_8608903121789255680_o 74607589_3964819990210437_1883798528908591104_o 74883021_3964820883543681_3383656921771802624_o 74889373_3964819420210494_7445909107124469760_o 74896557_3964821363543633_700325637730074624_o 74988821_3964821506876952_8403603805299539968_o 75044640_3964819563543813_7471034953568878592_o 75328771_3964820600210376_7743816508450537472_o 75456856_3964819866877116_2897521380402659328_o 75610737_3964820840210352_4089809090660794368_o 75625518_3964820053543764_1842312580803067904_o 76601293_3964820353543734_2615902255999614976_o 76695118_3964820583543711_4565365096787738624_o 76751704_3964821110210325_7932624649467199488_o 77217082_3964821056876997_6105716690425741312_o