Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เทอมินอล 21 โคราช

15

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.45 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เทอมินอล 21 โคราช ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และร้านค้าผู้ประกอบการ ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.

3

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม รวมจำนวน 17 ครอบครัว ณ ชุมชนดารีซีน และชุมชนใต้สะพานโซน 1 ย่านทุ่งครุ กรุงเทพฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์หลักการคำนวณและรายละเอียดที่จำเป็นในการพิจารณาค่าอาหารต่อคนต่อปีของผู้รับการสงเคราะห์ (Unit Cost) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 3/2563

9

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์หลักการคำนวณและรายละเอียดที่จำเป็นในการพิจารณาค่าอาหารต่อคนต่อปีของผู้รับการสงเคราะห์ (Unit Cost) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับฟังการนำเสนอหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวและหนังสือเกี่ยวกับกระทรวง พม. โดยนักเขียนและนักแปล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะทางสังคม (อ่าน เอา เรื่อง)

2

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) รับฟังการนำเสนอหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวและหนังสือเกี่ยวกับกระทรวง พม. โดยนักเขียนและนักแปล ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะทางสังคม (อ่าน เอา เรื่อง) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากร รวมถึงเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมที่หลากหลาย สามารถนำมาคิด วิเคราะห์ มาปรับใช้ได้อย่างเป็นระบบ และมีกระบวนทัศน์ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการมีจิตสาธารณะในการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อนำไปสู่สังคมดี คนมีคุณภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. นักศึกษาฝึกงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โดยการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย พร้อมมอบสัญญาเช่า โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ (1 ในของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน) ให้แก่ผู้เช่าชุดแรก จากโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 รวม 50 คน

17

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โดยการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย พร้อมมอบสัญญาเช่า โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ (1 ในของขวัญปีใหม่ พม. สำหรับประชาชน) ให้แก่ผู้เช่าชุดแรก จากโครงการเคหะร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 รวม 50 คน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมพิธี ณ โครงการเคหะร่มเกล้า 2 ถนนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42